Zajęcia projektowe z ergonomii mają na celu zaznajomienie studentów z praktyczną stroną analizy ergonomicznej stanowisk pracy.
Zespoły składające się z maksymalnie 4 osób mają za zadania przygotować raport dotyczący wybranego stanowiska pracy. Studenci samodzielnie wybierają rzeczywiste stanowisko pracy a następnie
korzystając z posiadanej wiedzy, informacji podanych przez prowadzącego, wytycznych zawartych w normach oraz literatury przygotowują raport dotyczący stanowiska oraz przedstawiają plan poprawy warunków pracy (jeśli analiza wykaże, ze takie zmiany są niezbędne)

Pomocne w przygotowaniu opracowania będą poniższe załączniki: