Koło naukowe Diagnostyki i Eksploatacji Maszyn „SPECTRUM” to jednostka zajmująca się pracami badawczymi oraz popularyzacja naszej specjalności.

Czym się zajmujemy ?

Jednym z naszych celów to tworzenie programu nauczania studentów, który nie będzie przede wszystkim nudny. Czyli zdobycie teoretycznej oraz praktycznej wiedzy w sposób interesujący.

Połączenie ciekawych badań z efektywnym przekazem niezbędnych wiadomości.
Oto przykłady :

1/ na przedmiocie Pomiary i Badania Wibroakustyczne uczyliśmy się wyznaczać równoważny poziom dźwięku A, mierząc np. hałas suszarek do włosów, dzwonków telefonów komórkowych

2/ na innym przedmiocie poznawaliśmy zagadnienia związane z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów na przykładzie taśm magnetofonowych. Ćwiczenie to polegało na sprawdzeniu, która z dostępnych taśm na rynku jest najbardziej wiarygodna przy odtwarzaniu zapisanego sygnału.

Uczestniczymy również w cotygodniowych otwartych Seminariach Zakładu Wibroakustyki i Bio-Dynamiki Systemów, na których są zawsze poruszane ciekawe tematy z zakresu naszej wiedzy inżynierskiej. Współuczestniczymy w pracach badawczych z zakresu Diagnostyki i Wibroakustyki Systemów. Przykładem może być projekt ( mapa akustyczna jednej z sal ) wykonywany dla Muzeum Narodowego w Poznaniu.