Nauczyciele akademiccy

tabaszewski-mciej

dr hab. inż. Maciej Tabaszewski

kierownik zakładu

tel. 61 665 2390
email: maciej.tabaszewski [at] put.poznan.pl

Adiunkt w Instytucie Mechaniki Stosowanej PP. Specjalizuje się w diagnostyce maszyn, programowaniu w C++, przetwarzaniu sygnałów, modelowaniu symptomów diagnostycznych

 

dr hab. inż. Roman Barczewski

tel. 61 665 2684
email: roman.barczewski [at] put.poznan.pl

Adiunkt w Instytucie Mechaniki Stosowanej PP. Kierownik Laboratorium Diagnostyki Systemów. Specjalizacja: diagnostyka i wibroakustyka maszyn, techniki i metody cyfrowego przetwarzania sygnałów, pomiary i badania drgań i hałasu. Członek: Zespoł Ergonomii – Polskiej Akademii Nauk /O Poznań, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Zespół Diagnostyki SPE Komitetu Budowy Maszyn PAN, Sekcja Wibroakustyki Komitetu Akustyki PAN, Rada programowej czasopisma naukowego DIAGNOSTYKA

 

jopek-hubert

dr hab. inż. Hubert Jopek

tel. 61 665 2302
email: hubert.jopek [at] put.poznan.pl

Adiunkt w Instytucie Mechaniki Stosowanej PP. Badania w zakresie komputerowego modelowania i optymalizacji konstrukcji (MES), komputerowe projektowanie materiałów, wyznaczanie efektywnych właściwości termomechanicznych kompozytów. W szczególności badania dotyczące materiałów charakteryzujących się ujemnym współczynnikiem Poissona (auksetyki)

 

lapka-wojciech

dr inż. Wojciech Łapka

tel. 61 665 2302
email: wojciech.lapka [at] put.poznan.pl

Adiunkt w Instytucie Mechaniki Stosowanej PP. Specjalność : wibroakustyka w środowisku i przemyśle, analiza propagacji dźwięku w instalacjach kanałowych z zastosowaniem metody elementów skończonych i eksperymentu. Praca magisterska z zakresu oceny stanu akustycznego środowiska. Aktualnie prowadzone badania naukowe jak i już zrealizowana praca doktorska mieszczą się w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych do redukcji hałasu w instalacjach kanałowych ( np. układy wentylacyjne, klimatyzacyjne i kominowe ).
Praca dydaktyczna w zakresie przedmiotów m.in. : mechanika, wibroakustyka, dynamika maszyn, ergonomia, akustyka przemysłowa, akustyka środowiska, ekoinżynieria środowiska pracy. Członek Polskiego Towarzystwa Akustycznego. Beneficjent prestiżowego krajowego stypendium dla młodych naukowców w programie START Fundacji Nauki Polskiej
w roku edycji 2009. Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie z Funduszu Badawczego Węgla i Stali ( RFCS – Research Fund for Coal and Steel )

 

wojsznis-malgorzata

dr Małgorzata Wojsznis

tel. 61 6652179
email: malgorzata.wojsznis [at] put.poznan.pl

Starszy wykładowca w Instytucie Mechaniki Stosowanej PP. Specjalność mechanika , dynamika przepływu energii w systemach biologiczno mechanicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Biomechaniki (PTB).

 

mgr inż. Tomasz Hermann

tel. 61 665 2347
Asystent w Instytucie Mechaniki Stosowanej PP.
Specjalność: wibroakustyka, przepływ energii w systemach (bio)mechanicznych Zajmuje się analizą drgań w układzie człowiek – narzędzie, tzn. oceną i wpływem drgań miejscowych na człowieka.

 

jakubek-bartosz

mgr inż. Bartosz Jakubek

tel. 61 665 2684
email:  bartosz.jakubek[at] put.poznan.pl

Asystent w Instytucie Mechaniki Stosowanej PP.

 

jakubek-bartosz

mgr inż. Wojciech Rukat

tel. 61 665 2302
email: wojciech.rukat [at] put.poznan.pl

Asystent w Instytucie Mechaniki Stosowanej PP.

 

mgr inż. Mateusz Wróbel

tel. 61 665 2347
email: mateusz.wrobel [at] put.poznan.pl

Asystent w Instytucie Mechaniki Stosowanej PP.

 

Emerytowani nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. dr h.c. multi Czesław Cempel

tel. 61 665

Profesor zwyczajny w Instytucie Mechaniki Stosowanej ( obecnie na emeryturze ). Specjalność: wibroakustyka maszyn, redukcja drgań i hałasu maszyn i środowiska, diagnostyka maszyn, inżynieria systemów. Członek komitetów redakcyjnych: Bull. PAN, Mechanical Systems and Signall Processing. Redaktor Diagnostyka, członek komitetu Redakcyjnego Maintenance Menagement International (COMMADEM).

 

Marian Witalis Dobry

dr hab. inż. Marian Witalis Dobry

tel. 61 665 2347
email: marian.dobry [at] put.poznan.pl

Aktualnie adiunkt w Instytucie Mechaniki Stosowanej PP. Kierownik: Laboratorium Dynamiki i Ergonomii Metasystemu Człowiek – Obiekt Techniczny – Środowisko. Specjalista w dziedzinie: Mechanika o specjalnościach: mechanika stosowana, dynamika maszyn, systemów biomechanicznych oraz mechatronicznych, wibroakustyka, strukturalny przepływ energii w systemach mechanicznych i biomechanicznych oraz jego optymalizacja, diagnostyka energetyczna systemów (bio)mechanicznych, ochrona człowieka i środowiska przed drganiami i hałasem, minimalizacja drgań i hałasu maszyn, ergonomia, ergoinżynieria i inżynieria biomedyczna. Zajmuje się m.in. konstruowaniem drganiowo bezpiecznych i ergonomicznych zmechanizowanych narzędzi ręcznych oraz wszechstronnymi badaniami drganiowymi, ergonomicznymi maszyn i narzędzi. Autor trzech monografii, 200 publikacji, współwydawca 5 książek oraz 30 polskich, europejskich i amerykańskich patentów dotyczących drganiowo i energetycznie bezpiecznych oraz ergonomicznych zmechanizowanych narzędzi ręcznych. Członek towarzystw: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej – Odział w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Członek Stowarzyszony Sekcji Biomechaniki Komitetu Mechaniki PAN – od 2011 r., Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów (ekspert), Komisja Ergonomii – Oddział PAN w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

 

Pracownicy techniczni:

  • Jacek Kubiak
  • Przemysław Napierała