Zakład Wibroakustyki I Biodynamiki Systemów

 
Zakład wchodzi w skład Instytutu Mechaniki Stosowanej Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Działalność zakładu obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z dynamiką maszyn i urządzeń, prowadzeniem pomiarów diagnostycznych, pomiarem i analizą drgań i hałasu. Przedmiotem naszych badań są zarówno obiekty techniczne jak również analiza systemu Człowiek – Obiekt Techniczny – Środowisko.
Zajęcia dydaktyczne obejmują wykłady, ćwiczenia i laboratoria m.in. z mechaniki technicznej, dynamiki maszyn, ergonomii, pomiarów drgań i hałasu.