Zakład Wibroakustyki I Biodynamiki Systemów


Z ogromnym smutkiem przekazujemy wiadomość o śmierci wieloletniego współpracownika:

profesor Czesław CEMPEL

Pracownik emerytowany Instytutu Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej wspaniały Nauczyciel, Wizjoner i Mentor dla wielu pokoleń, wybitny specjalista w zakresie dynamiki, wibroakustyki, diagnostyki, ekoinżynierii, teorii i inżynierii systemów oraz metodologii badań, pionier w wielu obszarach nauk technicznych, członek wielu organizacji naukowych w kraju i za granicą, w tym członek korespondent PAN, doktor honoris causa Politechniki Szczecińskiej oraz Akademii Górniczo Hutniczej, autor licznych publikacji naukowych, promotor w wielu przewodach doktorskich, organizator konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, były dziekan Wydziału Budowy Maszyn, Dyrektor Instytutu Mechaniki Stosowanej, wieloletni kierownik Zakładu, kierownik wielu projektów badawczych.
 

Cześć Jego pamięci!

 
Zakład wchodzi w skład Instytutu Mechaniki Stosowanej Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Działalność zakąłdu obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z dynamiką maszyn i urządzeń, prowadzeniem pomiarów diagnostycznych, pomiarem i analizą drgań i hałasu. Przedmiotem naszych badań są zarówno obiekty techniczne jak również analiza systemu Człowiek – Obiekt Techniczny – Środowisko.
Zajęcia dydaktyczne obejmują wykłady, ćwiczenia i laboratoria m.in. z mechaniki technicznej, dynamiki maszyn, ergonomii, pomiarów drgań i hałasu.