Autor skryptu: Wojciech Sałata
Skryopt w formacie PDF do pobrania na dole strony

Spis treści:

Przedmowa
1. Wiadomości ogólne
1.1. Cel i przedmiot mechaniki
1.2. Prawa Newtona

2. Podstawowe wiadomości z rachunku wektorowego2.1. Określenie i rodzaje wektorów. Mnożenie wektora przez skalar
2.2. Suma i różnica wektorów
2.3. Iloczyny wektorów2.3.1 Iloczyn skalarny
2.3.2 Iloczyn wektorowy
2.3.3 Iloczyny złożone trzech wektorów

2.4. Moment wektora względem punktu
2.5. Moment wektora względem osi
2.6. Funkcje wektorowe
2.7. Pochodna funkcji wektorowej

3. Statyka
3.1. Ogólne zasady statyki
3.1.1. Własności sił działających na ciało sztywne
3.1.2. Warunek konieczny równowagi dowolnego układu materialnego

3.2. Więzy i reakcje więzów
3.2.1. Określenie i podział więzów
3.2.2. Rodzaje więzów (podpór) idealnych i ich reakcje

3.3. Tarcie
3.3.1. Tarcie poślizgowe
3.3.2. Opór toczenia

3.4. Zbieżny układ sił
3.4.1. Wypadkowa zbieżnego układu sił
3.4.2. Warunki równowagi zbieżnego układu sił
3.4.3. Twierdzenie o trzech siłach

3.5. Twierdzenie o momencie wypadkowej
3.6. Para sił
3.7. Dowolny układ sił
3.7.1. Redukcja dowolnego układu sił do siły i pary sił
3.7.2. Twierdzenie o momencie głównym
3.7.3. Warunki równowagi dowolnego układu sił
3.7.4. Redukcja dowolnego układu sił do skrętnika

3.8. Płaski dowolny układ sił
3.8.1. Redukcja płaskiego układu sił
3.8.2. Szczególne przypadki płaskiego układu sił
3.8.3. Warunki równowagi płaskiego układu sił

3.9. Równoległy układ sił
3.9.1. Środek układu sił równoległych
3.9.2. Warunki równowagi układu sił równoległych


4. Środki ciężkości
4.1. Środek ciężkości i środek masy
4.2. Środki ciężkości ciał jednorodnych
4.2.1. Środek ciężkości bryły jednorodnej
4.2.2. Środek ciężkości powierzchni jednorodnej
4.2.3. Środek ciężkości linii jednorodnej

4.3. Twierdzenie Pappusa-Guldina
4.4. Momenty statyczne mas

5. Kinematyka
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Kinematyka punktu
5.2.1. Tor, prędkość i przyśpieszenie
5.2.2. Prędkość i przyśpieszenie punktu w naturalnym układzie współrzędnych

5.3. Kinematyka bryły
5.3.1. Zmiana układów odniesienia
5.3.2. Prędkość i przyśpieszenie dowolnego punktu bryły w ruchu ogólnym
5.3.3. Ruch postępowy
5.3.4. Ruch obrotowy
5.3.5. Ruch śrubowy
5.3.6. Chwilowe osie obrotu
5.3.7. Ruch kulisty
5.3.8. Ruch płaski bryły

5.4. Ruch złożony punktu
5.4.1. Ruch unoszenia, względny i bezwzględny
5.4.2. Prędkość i przyśpieszenie w ruchu złożonym punktu


6. Momenty bezwładności
6.1. Rodzaje momentów bezwładności
6.2. Momenty bezwładności układu punktów materialnych
6.3. Momenty bezwładności bryły
6.4. Transformacja równoległa momentów bezwładności
6.5. Momenty bezwładności względem osi obróconej

7. Dynamika
7.1. Zagadnienia ogólne
7.1.1. Przedmiot dynamiki
7.1.2. Pierwsze podstawowe zagadnienie dynamiki
7.1.3. Drugie podstawowe zagadnienie dynamiki
7.1.4. Zasada d’Alemberta
7.1.5. Praca. Praca w zachowawczym polu sił . Energia potencjalna.
7.1.6. Przykłady sił potencjalnych
7.1.7. Moc i sprawność
7.1.8. Moc układu sił działających na bryłę sztywną

7.2. Pęd
7.2.1. Pęd układu materialnego i bryły
7.2.2. Zasada pędu i popędu. Zasada zachowania pędu.
7.2.3. Twierdzenie o ruchu środka masy
7.2.4. Ruch układu o zmiennej masie

7.3. Kręt
7.3.1. Definicja krętu i kręt układu materialnego
7.3.2. Redukcja krętu do środka masy
7.3.3. Kręt bryły
7.3.4. Zasada krętu i pokrętu. Zasada zachowania krętu.
7.3.5. Redukcja zasady krętu i pokrętu do środka masy

7.4. Energia kinetyczna
7.4.1. Energia kinetyczna układu punktów materialnych
7.4.2. Energia kinetyczna bryły
7.4.3. Zasada pracy i energii kinetycznej
7.4.4. Zasada zachowania energii

7.5. Równania ruchu bryły sztywnej
7.5.1. Ruch bryły swobodnej
7.5.2. Obrót bryły wokół stałej osi obrotu
7.5.3. Ruch płaski bryły